การอบรมที่ผ่านมา

วิทยากรการขาย วิทยากรการบริการ วิทยากรการตลาด อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

การอบรมที่ผ่านมา

 VDO การอบรม
 ผลตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรม


เข้าไปดูอัพเดทล่าสุดได้ที่  
ติดต่อสอบถาม หรือติดต่อขอรับ Courses Outline and CV
โดยระบุความต้องการของท่าน ว่าต้องการเชิญไปบรรยายหลักสูตรใด วันที่เท่าไหร่
มาทาง Email: AJprasert.s@gmail.com
เบอร์อาจารย์ 090-669-3100
เบอร์เลขาฯ 080-981-6555อบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ


โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมหลักสูตร Service Mind การบริการด้วยใจ

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2562


หลักสูตร พัฒนาเทคนิคและการขายยุคใหม่

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2562


อบรม การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน


โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมหลักสูตร CRM CEM 

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 17กุมภาพันธ์ 2562

       

       

       

       


การอบรมหลักสูตร Service Mind การบริการขั้นเทพ

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 10 กรกฎาคม 2561
อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายขั้นเทพ

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 7 กรกฎาคม 2561อบรม Service Mind การบริการด้วยใจ


โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

อบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอสินค้าทางการเงิน

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 15, 17, 19 กรกฎาคม 2561

การอบรมหลักสูตร Service Mind การบริการขั้นเทพ

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 10 กรกฎาคม 2561
อบรมหลักสูตร เทคนิคการขายขั้นเทพ

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที 7 กรกฎาคม 2561
โครงการที่ปรึกษาด้านการให้บริการ Service Excellence Consulting


โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

หลักสูตร สุดยอดนักขาย หัวใจบริการ

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2560
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากรการขายและการตลาด

หลักสูตร ขายเชิงรุกบุกตลาดยุคใหม่
วันที่ 14 ตุลาคม 2560
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด
 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด
หลักสูตร นวัตกรรมการขาย พิชิตยุคดิจิทัล

วันที่ 26 กันยายน 2560

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากรการขายและการตลาด


วันที่ 23 กันยายน 2560 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด
วันที่ 14 กันยายน 2560
   B-Quik  
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 1 กันยายน 2560 
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด


ADDA
วันที่ 1 กันยายน 2560
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

วันที่ 6 กรกฎาคม2560 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
   Star Well  
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
  ธนาคารออมสิน  
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
ซูซูกิ มอร์เตอร์  
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด
  Siam Commercial Bank (SCB)  
วันที่ 18 มีนาคม 2560
​ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ @ สยาม พารากอน 

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 3 มีนาคม 2560 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด


หลักสูตร การตลาดยุคใหม่

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร Merchandising Management

โรงแรมเซนทาราแกรนด์ @ Central World
วันที่ 18 มกราคม 2560


วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร ขายได้อย่างใจด้วยเทคนิคขายแบบมืออาชีพ

บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ

Seacon Square Company Limited
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายและการบริการอย่างมืออาชีพ

Seacon Square Company Limited
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร การบริการด้วยใจ Service mind

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด


หลักสูตร ผู้บริการการขายยุคใหม่

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร ปลุกจิตวิญญาณนักการตลาดกระตุ้นจิตวิญญาณนักขาย

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด

หลักสูตร Why Sale

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรกรขายและการตลาด


อบรม ณ โรงแรมอมารี สุขุมวิท ซอย 5 
วันที่ 28 มิถุนายน 2559

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 

หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก รุ่น บริษัท สตาร์เวลล์ บิซีเนส จำกัด
8 พฤษภาคม 2559
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


7 พฤษภาคม 2559
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 
26 เมษายน 2559
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 
22 เมษายน 2559
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 

หลักสูตร Effective Selling Technic for card Recruitment จำนวน 10 รุ่น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 15 กุมภาพันธ์- 24 มีนาคม 2559โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรการขายและการตลาด


 
หลักสูตร บทบาทการเป็นหัวหน้างาน
บริษัท Starwell 1998 จำกัด
6 มีนาคม 2559
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 
หลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ประกอบการSmile 
สินค้าสไมล์ By สตาร์เวลล์ เทรดดิ่ง
5 มีนาคม 2559
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 Image result for yanmar logo
YANMAR Co., Ltd.

3 กุมภาพันธ์ 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด

ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 Image
บ้านเปี่ยมสุข กรุ๊ป

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
Cute Press

ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด

ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด

ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
International School Bangkok (ISB) 

ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
วิทยากรการขายและการตลาด
 
วิทยากรการขายและการตลาด
 
วิทยากรการขายและการตลาด
 
วิทยากรการขายและการตลาด
 
วิทยากรการขายและการตลาด

 
วิทยากรการขายและการตลาด
 
วิทยากรการขายและการตลาด

 
วิทยากรการขายและการตลาด
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท Levono จำกัด
สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (PC)
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
 
 
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรการขายและการตลาด

 

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรการขายและการตลาด

 

สำหรับพนักงานบริการ ผู้จัดการฝ่ายบริการ 
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2557
ณ ร้านอร่อยเด็ด แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 

สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 

บริษัท Med Care D-Chain (ร้านยาดีเชน)
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ณ ตึกไทยพีบีเอส 

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรการขายและการตลาด

 

 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2557
ณ  โรงแรมฟาวน์เทนทรี อ.ปากช่อง

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท Med Care D-Chain (ร้านยาดีเชน)
ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ ตึกไทยพีบีเอส 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรการขายและการตลาด
 

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 

ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
หลักสูตร "การขายหน้าร้านอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2
บริษัท ดีเคเอชเฮช จำกัด (Clarks & Lock and Lock)
ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรการขายและการตลาด

 

หลักสูตร "การวิเคราะห์และบริหารยอดขาย" บริษัท อินเตอร์คอร์ป จำกัด

บริษัท อินเตอร์คอร์ป จำกัด 

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ห้องรามอินทรา 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท ซากุระโปรดักส์ จำกัด
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
บริษัท กีล่าสปอร์ต จำกัด 
สำหรับพนักงานขาย 
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน และ 5 กรกฎาคม 2557
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 

หลักสูตร "กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา" รุ่นที่ 5 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
สำหรับพนักงานขาย (ค้าช่วง) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ  โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 

ดร.สมชาย บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สำหรับ พนักงานขายสินค้า พนักงานแนะนำสินค้า (PC)
ระหว่างวันที่  11 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโบทานิค แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บริษัท Levono จำกัด
สำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (PC)
ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 

หลักสูตร "กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา" รุ่นที่4 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
สำหรับพนักงานขาย (ค้าช่วง) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

  การอบรมการขาย
หลักสูตร "กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา" สู่ความเป็นเลิศงานขายค้าส่ง 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
สำหรับพนักงานขาย (ค้าช่วง) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงเทพฯ
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 
วิทยากรการขายและการตลาด
  วิทยากรการขาย
สำหรับพนักงานขายสินค้า และพนักงานแนะนำสินค้า (PC) 
ดร.สมชาย บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 ณ.โรงแรมปัตตาเวีย จังหวัดประจวบฯ
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
Sales skills for PC
สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมไอบิส บางกอก สาทร
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
Sales Person Start Up
สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายสินค้า และพนักงานแนะนำสินค้า (PC) 
ดร.สมชาย บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ.โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2014 ณ ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคนิคและกลยุทธ์การขายและการตลาดในการนำสินค้าออกสู่ตลาดอย่างได้ผล โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆนำมาประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 
สำหรับพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย 
บริษัท ไพรมัส จำกัด 
ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องสัมมนา บริษัท
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2557ณ ห้องสัมมนา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด


 
สำหรับพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย (ดูแลลูกค้ารายสำคัญ) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขาย (ค้าช่วง) 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดนครปฐม
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
หลักสูตร "Develop Selling Skills to Maximize Top Sales รุ่นที่ 1"
สำหรับพนักงานขายสินค้า และพนักงานแนะนำสินค้า (PC)
ดร.สมชาย บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ.โรงแรมปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์ เรสสิเด้นซ์
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขาย (ค้าช่วง) 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ 
บริษัท Katoen Natie Service (Thailand) 
ณ Eastern Star Golf  Rayong 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการอบรมเชิงกิจกรรม 80% เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์กร และแก้ไขการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน หรือการลดช่องว่างระหว่างกัน 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
Sales person start up สำหรับพนักงานขาย 
บริษัท SPC GROUP เดือนกุมภาพันธ์ 2557
เวลา 8.30-16.00 ณ ห้องสัมมนาบริษัท SPC 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
Public Course สำหรับพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขาย จัดขึ้นวันที่ 27 พฤษจิกายน 2556 เวลา 8.30-16.00
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา The connection ลาดพร้าว เป็นการอบรมเชิงเกมกิจกรรมเพื่อเข้าใจกลยุทธ์การขายแนวใหม่ในปัจจุบัน
ดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
Personality for Presentation Skills สำหรับพนักงานขาย 
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (มหาชน) จำกัด
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขาย 
บริษัท ทีโอที จำกัด 
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที  TOT Academy
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
Customer Relation Technique สำหรับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ 
บริษัท Katoen Natie Service (Thailand) 
ณ โรงแรมภูริมาศ จังหวัดระยอง เป็นการอบรมเชิงกิจกรรม 80% เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์กร และแก้ไขการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน หรือการลดช่องว่างระหว่างกัน 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพออกสู่ ASEAN"  "
หลักสูตรพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดแนวความคิดให้เด็กยุคใหม่
ทราบถึงโอกาสการแข่งขันที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้"
วันที่ 16 สิงหาคม 2556  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
(Public Relations Development) สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK)
วันที่ 3, 9, 10, 15, 16, 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด 
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องเพชรเกษม บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขานครปฐม
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด 
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องชมนที ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด 
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องชมนที ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องชมนที ศูนย์การเรียนรู้กสิกรไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด 
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องศรัทธาพินิจ ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด 
ณ ห้องพัฒนาวิทย์ ชั้น 10 ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2556
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บมจ.กสิกรไทย จำกัด 
ณ ห้องพัฒนาวิทย์ ชั้น 10 ธนาคารกสิกรไทย อาคารแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2556
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
ในด้านการตลาด และการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ หรือ TSE 102  เพื่อสร้างให้พนักงานขายมีวิสัยทัศน์ด้านการตลาด และการขายตลอดจนการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 
ในด้านการตลาด และการพัฒนาบุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ หรือ TSE 103 เพื่อสร้างให้พนักงานขายมีวิสัยทัศน์ด้านการตลาด และการขายตลอดจนการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด
 
สำหรับพนักงานขายรถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

 
สำหรับพนักงานประเมินราคารถมือสอง 
โตโยต้าชัวร์ จัดขึ้นที่ Toyota Sales Management Development Center (ศูนย์พัฒนาการบริหารงานขายโตโยต้า)
โดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรการขายและการตลาด

Inhouse


 VDO การอบรม

 ผลตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรม